Dnes je 18. 7 2024, svátek má Drahomíra.

Více informací o IANTD

Filozofie výuky IANTD

IANTD věří, že je lepší mít bezpečný, opatrný a náročný výcvik než mít třeba jen jednu nehodu. IANTD je odhodláno produkovat vzdělané a zručné potápěče. To je klíčové pro rozvoj kvalifikovaných sebejistých a uvolněných potápěčů, kteří se mohou plně těšit z radostných zážitků pokročilého technického potápění.

ZNALOSTI A POROZUMĚNÍ jsou bezpochyby klíčové při jakémkoliv úsilí, které
člověk podstupuje. V potápění se kombinace vědomostí a porozumění rovná bezpečnosti.

IANTD vyvíjí výcvikové materiály, které zajišťují fundované vědomosti žáka a praktiky při provozování pokročilého a technického potápění. Vědomosti jsou základem větší sebedůvěry a většího porozumění ve vztahu k potěšení a k riziku při potápění.

IANTD trvá na používání těchto materiálů ve svých výcvikových programech, aby se
docílilo co nejširší základny vědomostí.

ZRUČNOST A OVLÁDÁNÍ STRESU mají při potápěčských akcích největší význam pro přežití nečekaných stresových situací pod vodou.

Kurzy jsou navrženy tak, aby se co nejlépe vyvinuly zručnosti ve vodě a schopnosti potápěče pracovat klidně a uvolněně. K tomu jsou vyučovány techniky a začleněny postupy, které umožní, aby si potápěč uvědomil svůj plný výkonnostní potenciál. Sebedůvěra, která je v takovémto druhu výcviku rozvinuta, umožňuje žákovi stát se sebejistým a odpovědným potápěčem.

Cvičení zaměřená na obeznámení se s výstrojí, jako např. simulované selhání dodávky plynu s uzavřením ventilu a procvičování výměny regulátorů, umožní potápěčům být jistější a zručnější při manipulaci s ventily a regulátory. Mnoho studentů je velmi překvapeno, že je to často při prvních pokusech obtížné. Často je samozřejmě potřeba pro zlepšení výkonu této dovednosti upravit výstroj. Toto je dovednost, která možná některému potápěči jednou zachrání život a proto ji musí všichni potápěči bezpečně zvládnout. Tato sebedůvěra se dá založit jen na správném předvedení a pilných cvičením.

Cvičení pro ovládání stresových situací jsou začleněny do našich programů proto, aby simulovaly reálné nouzové situace při potápění. Účelem těchto cvičení je rozvinout u potápěčů schopnost správně reagovat a uložit v jeho vědomí možnost úspěšného řešení takové situace. Příkladem takového cvičení je plavání k partnerovi na předepsanou vzdálenost, bez dýchání a pak započít ve společném dýchání (gas sharing) s následným plaváním na čas. Někomu se to zdá jako nácvik tělesné kondice nebo výdrže. Toto cvičení ve skutečnosti buduje sebedůvěru a duševní stabilitu. Poskytuje nacvičenou reakci na nouzovou situaci namísto toho, aby pouze teoreticky procvičovalo mentální odolnost. Vzdálenost je podobná té, kterou by pravděpodobně člověk překonával při plavání k partnerovi a zároveň musel signalizovat problém a potom zahájit střídavé dýchání. Další plavání na čas je navržené proto, aby se vštípila reakce zachování normálního tempa plavání a spotřeba plynu zůstala stejná.

IANTD věří, že sebedůvěra a výkonnost se mohou rozvinout jenom při pobytu pod vodou. Všechny programy určují požadovaný minimální čas na dně dosažený během určitého počtu ponorů. IANTD je první, která toto začlenila do potápěčského výcviku .

Všeobecný přehled cílů IANTD

IANTD považuje za své poslání propagovat sportovní potápění, které zahrnuje veškeré formy rekreačního potápění, potápění s Nitroxem, pokročilé a technické potápění, posilovat vědomí odpovědnosti jednotlivce a vyvíjet vysoký výcvikový standart v potápěčské komunitě. IANTD usiluje ze všech sil o čestnost, etiku a férovost. Věříme ve všeobecně platné principy a přírodní zákony. Snažíme se podle nich žít. Naše poslání vidíme v následujících oblastech:

PRÁCE NA VEŘEJNOSTI A ZÁŠTITA: Snahou IANTD je podporovat otevřený dialog mezi potápěčskou komunitou, sdělovat postupy řešení, pracovní postupy a techniky těm, kteří chtějí rozšířit své potápěčské zkušenosti. IANTD zůstane informována o vývoji v potápění a zahrne ho do svých potápěčských aktivit.

PROGRAM BEZPEČNÝ POTÁPĚČSKÝ: IANTD je přesvědčena, že vědomí odpovědnosti každého sportovního potápěče závisí jedině na odborné zručnosti a zkušenosti ve vodě.Je jejím úmyslem přenést toto vědomí odpovědnosti na žáka efektivním výcvikem s těsným vztahem mezi žákem a učitelem.

ZDOKONALOVÁNÍ A ROZVOJ VÝCVIKOVÝCH PROGRAMU: IANTD vyvinula programy pro zvýšení úrovně potápěčských znalostí a dovedností. Budeme tyto programy znovu formulovat na základě zpráv od instruktorů v oborou, abychom zlepšili a posílili jejich hodnotu pro naše členy. Budeme dále rozvíjet soubor základních hodnot, které se vztahují k pokročilému a technickému potápění. IANTD Standarty a postupy byly vyvinuty proto, aby bylo možné uznat znalosti a dovednosti na každé kvalifikační úrovni IANTD na celém světě.

PODPORA KOMUNITY: Mnoho práce IANTD bylo vykonáno tak, aby podporovalo smysl pro komunitu v potápěčském světě. Potápěčská komunita, vzhledem ke své velikosti,vyžaduje interní spolupráci, aby mohla prosperovat a růst, cokoli jiného vede k opaku.

Zpět na informace o kurzech

E-shop Internetový obchod

Facebook Facebook

Fotogalerie Přehled všech fotogalerií
Sraz našeho klubu a přátel aneb pravidelná potápěčská seance 2013.
Vstup do fotogalerie
Potápění pod ledem - leden 2013.
Vstup do fotogalerie
Otužování a potápění na Rumchalpě voda 6st, vzduch -10st.
Vstup do fotogalerie

Petr Král - UW fotografie

Ankety Přehled všech anket
Jak často potápíte?
Velmi často
  4562
Týdně
  3319
Měsíčně
  4163
Pouze o dovolené
  3440
Celoročně
  2922
Nepotápím
  3033

E-mail info E-mail info
Máte zájem být od nás více informováni?

Přidejte ikonu na Vaše stránky

<a href="http://www.deaws.cz" target="_blank"><img src="http://www.deaws.cz/images/deaws_ico.gif" width="88" height="31" border="0" alt="D.E.A.W.S. Centrum" title="D.E.A.W.S. Centrum" /></a>

Partneři

Abarex
Investiční a realitní společnost

Hotel a restaurace
Ladislav Šikola
Produktová fotografie, skenování, software