Dnes je 24. 5 2024, svátek má Jana.

O historii a současnosti firmy - D.E.A.W.S. Centrum s.r.o.

Vážení návštěvníci našich stránek.
Dovolte, abychom Vám na tomto místě krátce představili historii a současnost naši firmy.

Základy naši firmy byly založeny během roku 1996. V kraji tehdy bylo jen několik desítek potápěčů a celé se to točilo spíše kolem několika nadšenců, kteří se spolu jezdili potápět a výstroj i rozumy sháněli, kde se dalo i nedalo?

V roce 1998 jsme otevřeli v našem kraji první kamenný potápěčský obchod a školu jejímž prostým cílem bylo naučit prvních několik zájemců potápět a zajistit v našem regionu prodej techniky od tehdy dostupných českých a zahraničních výrobců.

První dva roky byly spíše jen pokusem, ale po několika úspěších i chybách se postupně dařilo během dalších let jméno
D.E.A.W.S. Centrum trvale upevnit v podvědomí zákazníků, potápěčů a vodomilů nejen u nás, ale i v okolních zemích.

Do roku 2004 se nabídka naši firmy značně rozšířila i na další související oblasti a zároveň se podařilo strukturu a náklady snížit téměř na polovinu let minulých. Dosáhli jsme toho pomocí ekonomického auditu finančního plánu odbornou firmou a následnou změnou některých postupů v řízení firmy, výběru dodavatelů a zkvalitnění služeb, které se staly levnější při zachování stejné kvality a rozsahu. Vše směřovalo stejným směrem i pro naše zákazníky a partnery. V průběhu tohoto roku jsme také intenzivně začali pracovat na přípravě vstupu na rychle se rozvíjející internetový trh.

Začátkem roku 2005 jsme tedy otevřeli i internetový obchod se kterým našim zákazníkům stále nabízíme zboží daleko za hranici našeho regionu. Provozujeme cestovní agenturu, kterou využíváme nejen k našim akcím ale i pro Vaše individuální cesty a další různorodé služby, které naleznete na těchto stránkách. Byl to rok, který potvrdil správnost ekonomického auditu i cílů, které jsme si stanovili. Podařilo se nám vyhledat odpovídající prostory, naprojektovat je  a připravit firmu na její velké stěhování na další rok.

V roce 2006 jsme oslavili 11 let od vzniku naši firmy a jejího jména a přestěhovali jsme se současně do nově zrekonstruovaných kvalitních prostor v centru města a to bez narušení či omezení chodu firmy nebo služeb pro zákazníky. Toto byl velmi pozitivní krok a firma začala v druhé polovině roku již pracovat v odpovídajícím zázemí pro nás, naše zákazníky i klubové potápěče. Dokončili jsme vše po stránce vybavení a završení stěhování, které firma zvládla na podzim tohoto roku včetně celkové reklamní logistiky se změnou adresy a polohy.

Rok 2007 byl prvním rokem, kdy jsme celou sezónou pracovali v novém prostředí i místě, což přineslo nebývalý zájem a pozornost našich zákazníků. Můžeme zde napsat, že to byl po všech stránkách nejlepší rok za dosavadní historii firmy. Získali jsme certifikát  APEK pro náš internetový obchod a značku ČESKÁ KVALITA. Na konci tohoto roku jsme ještě po tomto vývoji právně transformovali naši firmu na společnost s ručením omezeným na D.E.A.W.S. Centrum s.r.o.

Rok 2008 jsme od ledna řídili jako výše uvedenou společnost s ručením omezeným a po celém roce můžeme směle konstatovat, že to byl rok, který přinesl další nárust zájmu našich zákazníků i přátel o naše služby nejen v libereckém kraji, ale i ze Slovenska a okolních zemí. Podařilo se nám obhájit certifikaci APEK a stále jsme jedinným eshopem v ČR a našem oboru, který ji vlastní. Doplnila se struktura firmy o další spolupracovníky a vyměnila podstatná část technického zázemí. Firma se soustředila na vlastní logistiku skladu a schopnost dodávat zákazníkům zboží v co nejkratších termínech od objednání a nejen tímto si vytvářela mnoho stálých a spokojených zákazníků.

Rok 2009 byl celosvětově ve znamení hluboké hospodářské recese vlekoucí se z roku předešlého. Neboť jsme již v roce 2007 stabilizovali firmu, jak po stránce finanční, tak ve tvorbě řídících systémů a optimalizace nákladů a zdrojů, mohli jsme nejen tento rok pro řadu firem velmi těžký přečkat díky vytvořeným postupům i rezervám, ale podařilo se něco co jsme na začátku tohoto  roku opravdu neočekávali. Rok 2009 ač velmi těžký, přinesl další úspěchy pro naši firmu a stal se po stránce obchodní, personální i finanční opět nejúspěšnějším rokem v celé naši historii. Tento rok jsme si opravdu ověřili, že naše firemní know-how a seriózní práce celého našeho týmu pro zákazníky je pevný základ našich úspěchů i v dobách ekonomické recese.

V roce 2010 jsme opět po 6 letech udělali ekonomický audit tj. v podstatě jsme jej aktualizovali z roku 2004 včetně výhledového plánu na další nejisté ekonomické roky. Přineslo to řadu pozitivních zjištění a výsledky se dostavily v podobě nejlepšího druhého pololetí za dobu trvání firmy. Tedy ve třetím a čtvrtém čtvrtletí jsme díky výsledkům mohli opět velmi významně zmodernizovat technické zázemí společnosti i administraci internetového obchodu. Což velmi pozitivně hodnotili zákazníci právě v druhé polovině tohoto roku. Náš tým se rozšířil o další spolupracovníky což zvýšilo naši operativnost a rychlost směrem k zákazníků a expedici jejich objednávek a uspokojování jejich požadavků.

S rokem 2011 a pesimismem ohledně ekonomického vývoje světa, který se na všechny valil ze zdělovacích prostředků jsme nepodlehli skepsi a trpělivě jsme pracovali na zdokonalení a propracovanosti našich obchodních systémů. Podařilo se nám zajistit rozšíření obchodních i skladovacích prostor, které plánujeme v přístím roce po jejich rekonstrukci začít plně využívat pro rostoucí požadavky internetového obchodu i školení zákazníků. Obhájili jsme certifikaci APEK, dovybavili dílnu a obchod, a v prvé řadě se velmi znásobil počet zákázníků, kteří začali naši společnost a její služby využívat pravidelně což nás velmi potěšilo neboť to byl jeden z cílů našeho obchodního plánu.

I nadále budujeme seriózní a spolehlivou firmu, která je tu především pro Vás a Vaše přání. Dalších pět let (2012 - 2016) jsme si udrželi a upevnili přední pozici v našem oboru na poli e-comerce, výcviku i dalších souvisejících služeb. V roce 2016 jsme společně s Vámi oslavili již 20 let naši firmy!

V současné globalizaci, internetu a digitální technologii stále více využíváme těchto možností tedy nyní můžete aktuálně i sledovat naši facebookovou stránku D.E.A.W.S. Centrum. Naším mottem a posláním je především "Vaše stálá spokojenost , kvalita služeb a tradice firmy."

Těší nás a vážíme si toho, že nám naši zákazníci ostávají věrni již tak dlouhou řadu let, za což jim zde mnohokráte děkujeme.

Váš D-team a jeho externí spolupracovníci.

E-shop Internetový obchod

Facebook Facebook

Fotogalerie Přehled všech fotogalerií
Sraz našeho klubu a přátel aneb pravidelná potápěčská seance 2013.
Vstup do fotogalerie
Potápění pod ledem - leden 2013.
Vstup do fotogalerie
Otužování a potápění na Rumchalpě voda 6st, vzduch -10st.
Vstup do fotogalerie

Petr Král - UW fotografie

Ankety Přehled všech anket
Jak často potápíte?
Velmi často
  4436
Týdně
  3202
Měsíčně
  4060
Pouze o dovolené
  3314
Celoročně
  2811
Nepotápím
  2900

E-mail info E-mail info
Máte zájem být od nás více informováni?

Přidejte ikonu na Vaše stránky

<a href="http://www.deaws.cz" target="_blank"><img src="http://www.deaws.cz/images/deaws_ico.gif" width="88" height="31" border="0" alt="D.E.A.W.S. Centrum" title="D.E.A.W.S. Centrum" /></a>

Partneři

Abarex
Investiční a realitní společnost

Hotel a restaurace
Ladislav Šikola
Produktová fotografie, skenování, software